Autisme: utvikling og livskvalitet - en populasjonsstudie. Solbakken, S. Autismeprogrammet, Oslo, 1998. OCLC: 489000176
bibtex   
@book{solbakken_autisme_1998,
	address = {Oslo},
	title = {Autisme: utvikling og livskvalitet - en populasjonsstudie},
	isbn = {978-82-90363-65-4},
	shorttitle = {Autisme},
	language = {no},
	publisher = {Autismeprogrammet},
	author = {Solbakken, Svein},
	year = {1998},
	note = {OCLC: 489000176},
}

Downloads: 0