Knihy tajemství a moudrosti II: mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy. Soušek, Z. Vyšehrad, Praha, 1. edition, 1998.
abstract   bibtex   
V knize naleznete následující spisy: Kniha Jubileí, Mučednictví a vidění Izajášovo, Druhá kniha Bárukova, Jákobova modlitba, Život Adama a Evy, Třetí kniha Ezdrášova.
@book{sousek_knihy_1998,
	address = {Praha},
	edition = {1.},
	title = {Knihy tajemství a moudrosti {II}: mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy},
	isbn = {978-80-7021-244-8},
	abstract = {V knize naleznete následující spisy: Kniha Jubileí, Mučednictví a vidění Izajášovo, Druhá kniha Bárukova, Jákobova modlitba, Život Adama a Evy, Třetí kniha Ezdrášova.},
	language = {Czech},
	publisher = {Vyšehrad},
	author = {Soušek, Zdeněk},
	year = {1998}
}

Downloads: 0