Zabytkowe hafty norbertanek żukowskich. Stan badań po czterdziestu latach. Stanilewicz, K. Folia Historica Cracoviensia, 24(1):27–41, 2018. Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
bibtex   
@article{stanilewicz_zabytkowe_2018,
	title = {Zabytkowe hafty norbertanek żukowskich. {Stan} badań po czterdziestu latach},
	volume = {24},
	issn = {0867-8294, 2391-6702},
	language = {Polish},
	number = {1},
	urldate = {2022-02-06},
	journal = {Folia Historica Cracoviensia},
	author = {Stanilewicz, Karolina},
	year = {2018},
	note = {Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie},
	keywords = {żukowo},
	pages = {27--41},
}

Downloads: 0