Sleutels voor personenvennootschapsrecht (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 102). Stokkermans, C. Wolters Kluwer, Deventer, 1 edition, 2017.
Sleutels voor personenvennootschapsrecht (Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 102) [link]Paper  abstract   bibtex   
Deze uitgave geeft inzicht in belangrijke aspecten van het personenvennootschapsrecht en onderdelen van het algemeen vermogensrecht. Er wordt ingegaan op het huidige recht en er worden mogelijkheden en aanbevelingen voor nieuwe wetgeving besproken, waardoor het een ideale uitgave is voor praktijkjuristen, rechters en wetenschappers die zich met deze rechtsgebieden bezighouden.
@book{stokkermans_sleutels_2017,
	address = {Deventer},
	edition = {1},
	title = {Sleutels voor personenvennootschapsrecht ({Instituut} voor {Ondernemingsrecht} nr. 102)},
	isbn = {978-90-13-14349-2},
	shorttitle = {Sleutels voor personenvennootschapsrecht ({IVOR} nr. 102)},
	url = {http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CD5D3F},
	abstract = {Deze uitgave geeft inzicht in belangrijke aspecten van het personenvennootschapsrecht en onderdelen van het algemeen vermogensrecht. Er wordt ingegaan op het huidige recht en er worden mogelijkheden en aanbevelingen voor nieuwe wetgeving besproken, waardoor het een ideale uitgave is voor praktijkjuristen, rechters en wetenschappers die zich met deze rechtsgebieden bezighouden.},
	number = {diss. Rotterdam},
	publisher = {Wolters Kluwer},
	author = {Stokkermans, Chr.M.},
	year = {2017},
	keywords = {Academisch plein, Boekenpakket Ondernemingsrecht, Collectie Ondernemingsrecht Expert, HBO Basis Pack, HBO Totaal Pack, Rijksoverheidpack, SURFmarket Pack, Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht}
}

Downloads: 0