Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Behandling av personuppgifter i molntjänsten Office 365. Svahn Starrsjö, K. & Alverfors, I. Technical Report 1475-2013, Swedish data protection agency, 2014.
Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Behandling av personuppgifter i molntjänsten Office 365 [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0