Zpráva o pramenech dějin kláštera Hradišťského u Olomouce (až do r. 1300). Teige, J. Věstník Královské české společnosti nauk. Třída filosoficko - historicko - filologická, 12:1–80, 1893.
Zpráva o pramenech dějin kláštera Hradišťského u Olomouce (až do r. 1300) [link]Paper  abstract   bibtex   
Nachrichten über die Quellen zur Geschichte des Klosters Hradisch bei Olmütz
@article{teige_zprava_1893,
	title = {Zpráva o pramenech dějin kláštera {Hradišťského} u {Olomouce} (až do r. 1300)},
	volume = {12},
	url = {https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:99280bed-e897-11e2-1090-001143e3f55c?page=uuid:99280bee-e897-11e2-1090-001143e3f55c},
	abstract = {Nachrichten über die Quellen zur Geschichte des Klosters Hradisch bei Olmütz},
	language = {Czech},
	journal = {Věstník Královské české společnosti nauk. Třída filosoficko - historicko - filologická},
	author = {Teige, Josef},
	year = {1893},
	keywords = {hradisko},
	pages = {1--80},
}

Downloads: 0