Generativ grammatik och modersmålsstudiet. Teleman, U. NyS, Nydanske Sprogstudier, 2(2):142–175, 1970.
bibtex   
@article{teleman_generativ_1970,
	title = {Generativ grammatik och modersmålsstudiet},
	volume = {2},
	number = {2},
	journal = {NyS, Nydanske Sprogstudier},
	author = {Teleman, Ulf},
	year = {1970},
	pages = {142--175},
}

Downloads: 0