Rechtersregelingen in het burgerlijk (proces)recht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. II). Teuben, K. Kluwer, Deventer, 1 edition, 2004.
Rechtersregelingen in het burgerlijk (proces)recht (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. II) [link]Paper  abstract   bibtex   
Rechtersregelingen zijn regels die door een of meer rechters, anders dan in de vorm van een rechterlijke uitspraak, worden vastgesteld. Ten aanzien van tal van onderwerpen zijn inmiddels rechtersregelingen tot stand gekomen, variërend van het Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken tot de Trema-alimentatienormen en de 'kantonrechtersformule' voor de berekening van ontslagvergoedingen. Hoewel dergelijke regelingen in de rechtspraktijk in toenemende mate een belangrijke rol spelen, is hun juridische status nog onduidelijk. In dit boek wordt in de eerste plaats een theoretisch kader ontwikkeld voor de inpassing van rechtersregelingen in het bestaande rechtssysteem. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de praktische uitwerking. Zo wordt onder meer ingegaan op vragen als: wie is bevoegd tot vaststelling van bindende rechtersregelingen, op welke wijze dienen dergelijke regels bekendgemaakt te worden, mag de rechter van een rechtersregeling afwijken en zo ja wanneer, welke rol spelen rechtersregelingen van de lagere rechter in hoger beroep en cassatie, en is de rechter ook gehouden tot ambtshalve toepassing van rechtersregelingen?
@book{teuben_rechtersregelingen_2004,
	address = {Deventer},
	edition = {1},
	title = {Rechtersregelingen in het burgerlijk (proces)recht ({Burgerlijk} {Proces} \& {Praktijk} nr. {II})},
	isbn = {978-90-13-02143-1},
	shorttitle = {Rechtersregelingen in het burgerlijk (proces)recht ({BPP} nr. {II})},
	url = {http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C8FF19},
	abstract = {Rechtersregelingen zijn regels die door een of meer rechters, anders dan in de vorm van een rechterlijke uitspraak, worden vastgesteld. Ten aanzien van tal van onderwerpen zijn inmiddels rechtersregelingen tot stand gekomen, variërend van het Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken tot de Trema-alimentatienormen en de 'kantonrechtersformule' voor de berekening van ontslagvergoedingen.

Hoewel dergelijke regelingen in de rechtspraktijk in toenemende mate een belangrijke rol spelen, is hun juridische status nog onduidelijk. In dit boek wordt in de eerste plaats een theoretisch kader ontwikkeld voor de inpassing van rechtersregelingen in het bestaande rechtssysteem. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de praktische uitwerking. Zo wordt onder meer ingegaan op vragen als: wie is bevoegd tot vaststelling van bindende rechtersregelingen, op welke wijze dienen dergelijke regels bekendgemaakt te worden, mag de rechter van een rechtersregeling afwijken en zo ja wanneer, welke rol spelen rechtersregelingen van de lagere rechter in hoger beroep en cassatie, en is de rechter ook gehouden tot ambtshalve toepassing van rechtersregelingen?},
	number = {diss. Leiden},
	publisher = {Kluwer},
	author = {Teuben, K.},
	year = {2004},
	keywords = {Academisch plein, Boekenpakket Burgerlijk Procesrecht, Collectie Burgerlijk Procesrecht Expert, Collectie Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht \& Burgerlijk Procesrecht Expert, Expert Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht \& Burgerlijk Procesrecht (online boekenpakket), HBO Basis Pack, HBO Totaal Pack, Rijksoverheidpack, SURFmarket Pack}
}

Downloads: 0