Digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Utbildningsdepartementet 2020.
Digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner [link]Paper  bibtex   
@misc{utbildningsdepartementet_digitaliseringens_2020,
	title = {Digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet - Överenskommelse mellan staten och {Sveriges} {Kommuner} och {Regioner}},
	url = {https://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2020/11/digitaliseringens-mojligheter-for-att-framja-kunskapsutveckling-och-likvardighet-i-skolvasendet/?TSPD_101_R0=088d4528d9ab2000dba0073b76868315d465ee91bcc9fe0e1f0c12f45be29663c7ae25dbea81e24e08829bf2b81430000fc4e276d538ed0bc26f6e4cf5ec193e3d652017f6f740fa53f4d56907376f7d86ef9cb907a54a49a85627385fbecac5},
	publisher = {Swedish Government Offices},
	author = {Utbildningsdepartementet},
	year = {2020},
}

Downloads: 0