Inkoop van eigen aandelen (Fiscale monografieën nr. 57) (PDF). van Arendonk, H. Kluwer, Deventer, 1 edition, 1992.
Inkoop van eigen aandelen (Fiscale monografieën nr. 57) (PDF) [link]Paper  abstract   bibtex   
Deze dissertatie behandelt een in Nederland maatschappelijk aanvaarde rechtsfiguur; inkoop van eigen aandelen door een NV/BV. Naast de civielrechtelijke aspecten van de verkrijging van eigen aandelen worden in dit boek de fiscaalrechtelijke aspecten van inkoop van eigen aandelen behandeld. Buiten beschouwing blijven echter de bedrijfseconomische aspecten van inkoop van eigen aandelen, zoals de invloed daarvan op de financieringsstructuur van de onderneming.
@book{van_arendonk_inkoop_1992,
	address = {Deventer},
	edition = {1},
	title = {Inkoop van eigen aandelen ({Fiscale} monografieën nr. 57) ({PDF})},
	isbn = {978-90-200-1476-1},
	shorttitle = {Inkoop van eigen aandelen ({FM} nr. 57)},
	url = {http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CAC6DC},
	abstract = {Deze dissertatie behandelt een in Nederland maatschappelijk aanvaarde rechtsfiguur; inkoop van eigen aandelen door een NV/BV. Naast de civielrechtelijke aspecten van de verkrijging van eigen aandelen worden in dit boek de fiscaalrechtelijke aspecten van inkoop van eigen aandelen behandeld. Buiten beschouwing blijven echter de bedrijfseconomische aspecten van inkoop van eigen aandelen, zoals de invloed daarvan op de financieringsstructuur van de onderneming.},
	number = {diss. Rotterdam},
	publisher = {Kluwer},
	author = {van Arendonk, H.P.A.M.},
	year = {1992},
	keywords = {Academisch plein, Collectie Belastingen van rechtsverkeer - Expert, Collectie Inkomstenbelasting - Expert, Collectie Vennootschapsbelasting - Expert, Fiscaal boekenpakket online, Fiscale Monografieën, HBO Basis Pack, HBO Totaal Pack, Rijksoverheidpack, SURFmarket Pack}
}

Downloads: 0