Oder_basin_delta. van Breugel, P. 2020. Cartographers: _:n412
abstract   bibtex   
Layer: Oder_basin_delta Database: hydrology.gpkg Extract van de HydroBasins datalaag (zie link) Steps: Handmatig het Oderbekken en aangrenzende kustbekkens geselecteerd, en kolom 'studyarea' toegevoegd (om het makkelijker te maken een dissolve uit te voeren).
@misc{van_breugel_oder_basin_delta_2020,
	type = {vector},
	title = {Oder\_basin\_delta},
	abstract = {Layer: Oder\_basin\_delta
Database: hydrology.gpkg

Extract van de HydroBasins datalaag (zie link)

Steps: Handmatig het Oderbekken en aangrenzende kustbekkens geselecteerd, en kolom 'studyarea' toegevoegd (om het makkelijker te maken een dissolve uit te voeren).},
	author = {van Breugel, Paulo},
	year = {2020},
	note = {Cartographers: \_:n412},
	keywords = {natuurlijkgeo, river basin, rivierbekken, stroomgebied, watershed},
}

Downloads: 0