Natrekking door onroerende zaken (Onderneming en Recht nr. 94). van der Plank, P. Wolters Kluwer, Deventer, 1 edition, 2016.
Natrekking door onroerende zaken (Onderneming en Recht nr. 94) [link]Paper  abstract   bibtex   
Het proefschrift heeft als onderwerp natrekking door onroerende zaken. Van natrekking is volgens Van der Plank sprake als een eigendomsrecht (op een zaak) mede een voormalig zelfstandig eigendomsrecht gaat omvatten. Aan de hand van een aantal concrete, praktische vragen wordt besproken op welke drie wijzen natrekking door een onroerende zaak plaats kan vinden.
@book{van_der_plank_natrekking_2016,
	address = {Deventer},
	edition = {1},
	title = {Natrekking door onroerende zaken ({Onderneming} en {Recht} nr. 94)},
	isbn = {978-90-13-13881-8},
	shorttitle = {Natrekking door onroerende zaken ({O}\&{R} nr. 94)},
	url = {http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CBF384},
	abstract = {Het proefschrift heeft als onderwerp natrekking door onroerende zaken. Van natrekking is volgens Van der Plank sprake als een eigendomsrecht (op een zaak) mede een voormalig zelfstandig eigendomsrecht gaat omvatten. Aan de hand van een aantal concrete, praktische vragen wordt besproken op welke drie wijzen natrekking door een onroerende zaak plaats kan vinden.},
	number = {diss. Nijmegen},
	publisher = {Wolters Kluwer},
	author = {van der Plank, P.J.},
	year = {2016},
	keywords = {Academisch plein, Boekenpakket Insolventierecht, Collectie Insolventierecht Expert, HBO Basis Pack, HBO Totaal Pack, Rijksoverheidpack, SURFmarket Pack, Serie Onderneming en Recht}
}

Downloads: 0