NIBLES – an HI census of local SDSS galaxies. Van Driel, W.
NIBLES – an HI census of local SDSS galaxies [pdf]Paper  NIBLES – an HI census of local SDSS galaxies [pdf]Website  bibtex   

Downloads: 0