'Πóθεν oὖν ἡ τoσαύτη διαφωνία;': Greek patristic authors discussing linguistic origin, diversity, change and kinship. Van Rooy, R. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft, 23(1):21–54, 2013.
'Πóθεν oὖν ἡ τoσαύτη διαφωνία;': Greek patristic authors discussing linguistic origin, diversity, change and kinship [link]Paper  bibtex   
@article{van_rooy_o_2013,
	title = {'Πóθεν oὖν ἡ τoσαύτη διαφωνία;': {Greek} patristic authors discussing linguistic origin, diversity, change and kinship},
	volume = {23},
	issn = {0939-2815},
	url = {https://lirias.kuleuven.be/retrieve/555395},
	language = {lat},
	number = {1},
	journal = {Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft},
	author = {Van Rooy, Raf},
	year = {2013},
	pages = {21--54},
}

Downloads: 0