Addressing surprisal deficiencies in reading time models. van Schijndel, M. & Schuler, W. In Proceedings of CL4LC 2016, Osaka, Japan, December, 2016.
bibtex   
@inproceedings{van_schijndel_addressing_2016,
	address = {Osaka, Japan},
	title = {Addressing surprisal deficiencies in reading time models},
	booktitle = {Proceedings of {CL}4LC 2016},
	author = {van Schijndel, Marten and Schuler, William},
	month = dec,
	year = {2016}
}

Downloads: 0