Pla Estratègic de Docència. Virgili, U. R. i Technical Report Autor, Tarragona, 2003.
bibtex   
@techreport{virgili_pla_2003,
	address = {Tarragona},
	title = {Pla {Estratègic} de {Docència}},
	institution = {Autor},
	author = {Virgili, Universitat Rovira i},
	year = {2003},
	keywords = {EEES, gestión universitaria, planificación estratégica}
}

Downloads: 0