LDFR: Learning deep feature representation for software defect prediction. Xu, Z., Li, S., Xu, J., Liu, J., Luo, X., Zhang, Y., Zhang, T., Keung, J., & Tang, Y. J. Syst. Softw., 2019.
LDFR: Learning deep feature representation for software defect prediction [link]Paper  doi  bibtex   
@article{DBLP:journals/jss/XuLXLLZZKT19,
 author  = {Zhou Xu and
        Shuai Li and
        Jun Xu and
        Jin Liu and
        Xiapu Luo and
        Yifeng Zhang and
        Tao Zhang and
        Jacky Keung and
        Yutian Tang},
 title   = {{LDFR:} Learning deep feature representation for software defect prediction},
 journal  = {J. Syst. Softw.},
 volume  = {158},
 year   = {2019},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.110402},
 doi    = {10.1016/j.jss.2019.110402},
 timestamp = {Tue, 15 Sep 2020 01:00:00 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/jss/XuLXLLZZKT19.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

Downloads: 0