Introducció als aspectes estratègics en la selecció de sistemes de gestió de biblioteques. Yebra, C. B. & Gallo, P. R. Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2006.
Introducció als aspectes estratègics en la selecció de sistemes de gestió de biblioteques [link]Paper  abstract   bibtex   
Els motius pels quals una biblioteca selecciona un sistema de gestió de biblioteques ( SGB ) són diversos i en gran mesura de caire tecnològic. A causa de l'impacte que indubtablement tindrà el projecte en la institució, cal aplicar en aquesta selecció la metodologia pròpia de la planificació estratègica. Per tal de garantir la difusió, l'accés i la preservació de la informació que són inherents a la missió de tota biblioteca, l'estratègia s'ha de basar en els principis de propietat de les dades, independència tecnològica i responsabilitat. L'article vol fer èmfasi en la necessitat d'adoptar procediments d'avaluació en l'àmbit estratègic partint de l'anàlisi de l'organització i el seu entorn: identificar les necessitats, els recursos disponibles i estimar els riscos i els factors d'èxit. A més, comenta una sèrie de condicionaments –de comprensió, psicològics i polítics– que poden afectar el projecte d'implantació d'un SGB . Finalment, es parla del programari lliure comuna opció avantatjosa des del punt de vista estratègic a l'hora de seleccionar un SGB , partint de les llibertats que defineixen aquest model i els principis de propietat de les dades, independència tecnològica i responsabilitat descrits al començament.
@article{yebra_introduccio_2006,
	title = {Introducció als aspectes estratègics en la selecció de sistemes de gestió de biblioteques},
	issn = {1699-521X},
	url = {http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/40916},
	abstract = {Els motius pels quals una biblioteca selecciona un sistema de gestió de biblioteques ( SGB ) són diversos i en gran mesura de caire tecnològic. A causa de l'impacte que indubtablement tindrà el projecte en la institució, cal aplicar en aquesta selecció la metodologia pròpia de la planificació estratègica. Per tal de garantir la difusió, l'accés i la preservació de la informació que són inherents a la missió de tota biblioteca, l'estratègia s'ha de basar en els principis de propietat de les dades, independència tecnològica i responsabilitat. L'article vol fer èmfasi en la necessitat d'adoptar procediments d'avaluació en l'àmbit estratègic partint de l'anàlisi de l'organització i el seu entorn: identificar les necessitats, els recursos disponibles i estimar els riscos i els factors d'èxit. A més, comenta una sèrie de condicionaments –de comprensió, psicològics i polítics– que poden afectar el projecte d'implantació d'un SGB . Finalment, es parla del programari lliure comuna opció avantatjosa des del punt de vista estratègic a l'hora de seleccionar un SGB , partint de les llibertats que defineixen aquest model i els principis de propietat de les dades, independència tecnològica i responsabilitat descrits al començament.},
	language = {cat},
	number = {43},
	urldate = {2016-07-09TZ},
	journal = {Item: revista de biblioteconomia i documentació},
	author = {Yebra, Cris Barragan and Gallo, Patricia Russo},
	year = {2006},
	pages = {51--67}
}
Downloads: 0