High Performance MySQL. Zawodny, J. D. & Balling, D. J. O'Reilly \& Associates, Sebastopol, California, April, 2004.
bibtex   
@book{ zaw04,
  author = {Jeremy D. Zawodny and Derek J. Balling},
  title = {High Performance MySQL},
  publisher = {O'Reilly \& Associates},
  year = {2004},
  month = {April},
  address = {Sebastopol, California},
  isbn = {0596003064},
  topic = {mysql[0.8]},
  uri = {http://www.oreilly.com/catalog/hpmysql/}
}

Downloads: 0