Chapter 10: Mining Genome-Wide Genetic Markers. Zhang, X., Huang, S., Zhang, Z., & Wang, W. PLoS Computational Biology (PLOSCB), 2012.
Chapter 10: Mining Genome-Wide Genetic Markers [link]Paper  bibtex   
@article{ dblp2489982,
 title = {Chapter 10: Mining Genome-Wide Genetic Markers},
 author = {Xiang Zhang and Shunping Huang and Zhaojun Zhang and Wei Wang},
 author_short = {Zhang, X. and Huang, S. and Zhang, Z. and Wang, W.},
 bibtype = {article},
 type = {article},
 year = {2012},
 key = {dblp2489982},
 id = {dblp2489982},
 biburl = {http://www.dblp.org/rec/bibtex/journals/ploscb/ZhangHZW12},
 url = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1002828},
 journal = {PLoS Computational Biology (PLOSCB)},
 number = {12},
 volume = {8},
 text = {PLoS Computational Biology (PLOSCB) 8(12) (2012)}
}

Downloads: 0