Simulation of ventricular automaticity induced by reducing inward-rectifier K<sup>+</sup> current. Zhang, Y., Wang, K., Zhang, H., Yuan, Y., Wang, W., & Zhang, H. In Proceedings of Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), pages 458-462, 2014.
Simulation of ventricular automaticity induced by reducing inward-rectifier K<sup>+</sup> current [link]Paper  bibtex   
@inproceedings{ dblp1834486,
 title = {Simulation of ventricular automaticity induced by reducing inward-rectifier K<sup>+</sup> current},
 author = {Yue Zhang and Kuanquan Wang and Henggui Zhang and Yongfeng Yuan and Wei Wang and Henggui Zhang},
 author_short = {Zhang, Y. and Wang, K. and Zhang, H. and Yuan, Y. and Wang, W. and Zhang, H.},
 bibtype = {inproceedings},
 type = {inproceedings},
 year = {2014},
 key = {dblp1834486},
 id = {dblp1834486},
 biburl = {http://www.dblp.org/rec/bibtex/conf/bibm/ZhangWZYWZ14},
 url = {http://dx.doi.org/10.1109/BIBM.2014.6999200},
 conference = {BIBM},
 pages = {458-462},
 text = {BIBM 2014:458-462},
 booktitle = {Proceedings of Bioinformatics and Biomedicine (BIBM)}
}

Downloads: 0