Assessing Electronic Health Record Readability. Zheng, J & Yu, H In 2017.
bibtex   
@inproceedings{zheng_assessing_2017,
	title = {Assessing {Electronic} {Health} {Record} {Readability}.},
	author = {Zheng, J and Yu, H},
	year = {2017},
}

Downloads: 0